Et tigerspring for frontledere

27.05.2009

Danske Kommuner Online 27.  maj  2009

God ledelse kræver både personlige og faglige kompetencer og livslang læring. Systematisk opkvalificering af frontledere har derfor længe stået på KL's ønskeseddel. Det er derfor med stor glæde, at KL sammen med de andre offentlige arbejdsgivere nu gennemfører en fleksibel offentlig lederuddannelse på diplomniveau - DOL - målrettet ca. 7.000 frontledere af dagsinstitutioner, skoler, ældrecentre og andre institutioner. Der er tale om et kompetencemæssigt tigerspring for frontlederne.
Kommunernes frontledere står med ansvaret for mange af de vitale velfærdsopgaver, der karakteriserer selve velfærdssamfundet: Daginstitutioner, skoler, ældre- og plejecentre - for bare at nævne tre flagskibe. Kvalificeret ledelse på institutionerne har derfor væsentlig betydning for, at kommunerne fortsat lever op til rollen som den primære leverandør af velfærdsservice. Læg hertil, at dygtige ledere er toneangivende i at udvikle institutionerne som attraktive og spændende arbejdspladser, der kan hævde sig i kampen om arbejdskraften.
Den nye lederuddannelse er praksisnær. Det gør umiddelbart uddannelsen relevant for eksisterende ledere, der skal udvikle og forbedre deres lederskab. Hertil kommer den ikke uvæsentlige pointe, at lederuddannelsen tilrettelægges ud fra, at ledelse er et fag, karakteriseret ved særlige kompetencer og værktøjer.


KL lægger vægt på, at den enkelte kommune med den nye uddannelse ikke kun klæder frontlederne bedre på til at bestride lederjobbene i den politisk styrede verden, som vi befinder os i. KL lægger lige så meget vægt på, at den enkelte kommune også vil kunne skræddersy uddannelsesforløbet i samarbejde med både private og offentlige udbydere.
Det bliver spændende at følge skabelsen af helt nye uddannelsesmiljøer , hvor private og offentlige går sammen med kommuner og andre, der efterspørger lederuddannelse. I ægte partnerskaber. Private konsulenter, kommunernes egne uddannelsescentre , professionshøjskoler, universiteter og andre har nu bolden, når muligheden for uafhængig certificering udbydes om kort tid. I dette perspektiv er DOL'en en interessant nyskabelse.
Med den nye offentlige lederuddannelse står vi med et resultat, som vi ikke ser så tit, nemlig en win-win-win: Frontlederne, deres medarbejdere, men ikke mindst kommunernes brugere og borgere er alle på samme vinderhold.
Vi ser frem til, at Folketinget nu hurtigt får færdigbehandlet den nødvendige lovgivning inden sommerferien, så vi kan komme videre i rask trav. Det er der nemlig meget stort behov for i kommunerne .


Klik her for at åbne originalartiklen